Cầu dao bảo vệ 3RV24314VA10

Hãng sản xuất: Siemens