Cầu dao bảo vệ 3RV20110CA40

Hãng sản xuất: Siemens