Cầu dao bảo vệ 3RV20110AA40

Hãng sản xuất: Siemens