Cầu dao bảo vệ 3RV20110AA25

Hãng sản xuất: Siemens