Cầu dao bảo vệ 3RV20110AA15

Hãng sản xuất: Siemens