Cầu dao bảo vệ 3RV20110BA40

Hãng sản xuất: Siemens