Khởi động mềm 3RK1301-0CB20-0AB4

Hãng sản xuất: Siemens