Khởi động mềm 3RK1301-0EB00-0AA2

Hãng sản xuất: Siemens