Khởi động mềm 3RK1301-0BB00-0AA2

Hãng sản xuất: Siemens