Khởi động mềm 3RK1301-0BB00-1AA2

Hãng sản xuất: Siemens