Khởi động mềm 3RK1301-0AB10-1AB4

Hãng sản xuất: Siemens