Khởi động mềm 3RK1301-0AB13-1AA4

Hãng sản xuất: Siemens