Khởi động mềm 3RK1301-0BB10-1AB4

Hãng sản xuất: Siemens