Khởi động mềm 3RK1301-0JB00-1AA2

Hãng sản xuất: Siemens