Cầu dao bảo vệ 3RV20214AA40

Hãng sản xuất: Siemens