Cầu dao bảo vệ 3RV20110EA25

Hãng sản xuất: Siemens