Cầu dao bảo vệ 3RV20214AA25

Hãng sản xuất: Siemens