Cầu dao bảo vệ 3RV20111AA40

Hãng sản xuất: Siemens