Cầu dao bảo vệ 3RV10214BA10

Hãng sản xuất: Siemens