Cầu dao bảo vệ 3RV10110GA10

Hãng sản xuất: Siemens