Cầu dao bảo vệ 3RV10110AA10

Hãng sản xuất: Siemens