Cầu dao bảo vệ 3RV10110EA10

Hãng sản xuất: Siemens