Cầu dao bảo vệ 3RV24214DA15

Hãng sản xuất: Siemens