Cầu dao bảo vệ 3RV24214DA10

Hãng sản xuất: Siemens