Cầu dao bảo vệ 3RV24111EA10

Hãng sản xuất: Siemens