Cầu dao bảo vệ 3RV24111AA15

Hãng sản xuất: Siemens