Cầu dao bảo vệ 3RV23110CC10

Hãng sản xuất: Siemens