Cầu dao bảo vệ 3RV21214CA10

Hãng sản xuất: Siemens