Cầu dao bảo vệ 3RV20110EA40

Hãng sản xuất: Siemens