Cầu dao bảo vệ 3RV20111GA15

Hãng sản xuất: Siemens