Cầu dao bảo vệ 3RV10211GA10

Hãng sản xuất: Siemens