Cầu dao bảo vệ 3RV10111EA10

Hãng sản xuất: Siemens