Cầu dao bảo vệ 3RV10111GA10

Hãng sản xuất: Siemens