Cầu dao bảo vệ 3RV10111BA10

Hãng sản xuất: Siemens