Cầu dao bảo vệ 3RV10110BA10

Hãng sản xuất: Siemens