Bộ lập trình PLC 1768-L43S

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L43S

đại lý 1768-L45S | nhà phân phối 1768-L45S | rockwell 1768-L45S | allen bradley 1768-L45S

Characteristic Allen bradley 1768-L43S Allen bradley 1768-L45S
User Memory 2 MB standard
0.5 MB safety
3 MB standard
1 MB safety
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Options • EtherNet/IP (standard and safety)
• ControlNet (standard and safety)
• DeviceNet (standard)
• EtherNet/IP (standard and safety)
• ControlNet (standard and safety)
• DeviceNet (standard)
Serial communication port 1 RS-232 serial port 1 RS-232 serial port
Module expansion capacity • 2 – 1768 modules
• 16 – 1769 modules
• 4 – 1768 modules
• 30 – 1769 modules
Power supply distance rating
Programming languages • Standard task: all languages
• Safety task: relay ladder, safety application instructions
• Standard task: all languages
• Safety task: relay ladder, safety application instructions

đại lý 1768-L43S | nhà phân phối 1768-L43S | rockwell 1768-L43S | allen bradley 1768-L43S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888