Pin PLC Rockwell

đại lý plc rockwell | đại lý pin plc allen bradley | pin cho plc rockwell

Catalog Series Description Pin MSDS
Bộ lập trình 1756-L55M12 A ControlLogix Controller
750Kb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L55M13 A ControlLogix Controller
1.5Mb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L55M14 A ControlLogix Controller
3.5Mb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L55M16 A ControlLogix Controller
7.5Mb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L55M22 A ControlLogix Controller
750Kb Memory
1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L55M23 A ControlLogix Controller
4.5Mb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L55M24 A ControlLogix Controller
3.5Mb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L61 A ControlLogix Controller
2Mb Memory
Pin 1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L61 B ControlLogix Controller
2Mb Memory
1756-BA2 Lithium Battery MSDS 1756 BA2
Bộ lập trình 1756-L62 A ControlLogix Controller
4Mb Memory
1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L62 B ControlLogix Controller
4Mb Memory
1756-BA2 Lithium Battery MSDS 1756 BA2
Bộ lập trình 1756-L63 A ControlLogix Controller
8Mb Memory
1756-BATM or
1756-BATA or
1756-BA1
Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM
Lithium Battery MSDS 1756 BATA
Lithium Battery MSDS 1756 BA1
Bộ lập trình 1756-L63 B ControlLogix Controller
8Mb Memory
Pin 1756-BA2 Lithium Battery MSDS 1756 BA2
Bộ lập trình 1756-L64 B ControlLogix Controller 1756-BA2 Lithium Battery MSDS 1756 BA2
Bộ lập trình 1756-L65 B ControlLogix Controller 1756-BA2 Lithium Battery MSDS 1756 BA2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888