Đại lý phân phối Koyo

đại lý Koyo | nhà phân phối Koyo | đại lý encoder Koyo

  • Màn hình Koyo HMI
  • Encoder Koyo
  • Timer-Counter Koyo
  • Cảm biến Koyo Sensor
  • Bộ nguồn Koyo
 Mã hiệu Thông số kỹ thuật
Encoder TRD-MX100AD Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 4mm  đường kính trục, 25mm đường kính thân, 5-12VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-MX500AD Incremental, tải nhẹ, 500 Pulses per Revolution, 4mm  đường kính trục, 25mm đường kính thân, 5-12VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-MX1024AD Incremental, tải nhẹ, 1024 Pulses per Revolution, 4mm  đường kính trục, 25mm đường kính thân, 5-12VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-MX100VD Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 4mm  đường kính trục, 25mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-MX360VD Incremental, tải nhẹ, 360 Pulses per Revolution, 4mm  đường kính trục, 25mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-MX1000VD Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 4mm  đường kính trục, 25mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR60C Incremental, tải nhẹ, 60 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR100C Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR300C Incremental, tải nhẹ, 300 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR360C Incremental, tải nhẹ, 360 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR400C Incremental, tải nhẹ, 400 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR500C Incremental, tải nhẹ, 500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR600C Incremental, tải nhẹ, 600 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR1000C Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR2500C Incremental, tải nhẹ, 2500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-2E100B Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 40mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP54 (Splash proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR100A Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5-24VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S300B Incremental, tải nhẹ, 300 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR400A Incremental, tải nhẹ, 400 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5-24VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-2E600B Incremental, tải nhẹ, 600 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 40mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP54 (Splash proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR600A Incremental, tải nhẹ, 600 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5-24VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S800BD Incremental, tải nhẹ, 800 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S1000B Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S2000B Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR2000A Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5-24VDC, NPN Open Collector, IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S100V Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S300VD Incremental, tải nhẹ, 300 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR360V Incremental, tải nhẹ, 360 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR500V Incremental, tải nhẹ, 500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR1000V Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S1024V Incremental, tải nhẹ, 1024 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR1024V Incremental, tải nhẹ, 1024 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR1200V Incremental, tải nhẹ, 1200 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR2000V Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-S2500V Incremental, tải nhẹ, 2500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SR2500V Incremental, tải nhẹ, 2500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-2E3600V Incremental, tải nhẹ, 3600 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 40mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP54 (Splash proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included
Encoder TRD-SHR100C5 Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SHR200C5 Incremental, tải nhẹ, 200 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SHR1000C5 Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SHR2000C5 Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH300B Incremental, tải nhẹ, 300 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH600BD Incremental, tải nhẹ, 600 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH800BD Incremental, tải nhẹ, 800 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH1000BD Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH1200BD Incremental, tải nhẹ, 1200 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, NPN Open Collector, IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH300VD Incremental, tải nhẹ, 300 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH360VD Incremental, tải nhẹ, 360 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH600VD Incremental, tải nhẹ, 600 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH800VD Incremental, tải nhẹ, 800 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SHR1000V5 Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SH1200VD Incremental, tải nhẹ, 1200 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP40 (Simple Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-SHR2500V5 Incremental, tải nhẹ, 2500 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends
Encoder TRD-2T50BF Incremental, tải nhẹ, 50 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T60BF Incremental, tải nhẹ, 60 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T100BF Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T200BF Incremental, tải nhẹ, 200 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T360BF Incremental, tải nhẹ, 360 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T500BF Incremental, tải nhẹ, 500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T600BF Incremental, tải nhẹ, 600 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T1000BF Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T1024BF Incremental, tải nhẹ, 1024 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T2000BF Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T2000BF-2M Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T2500BF Incremental, tải nhẹ, 2500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T1000V Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T1024V Incremental, tải nhẹ, 1024 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T2000V Incremental, tải nhẹ, 2000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T2048V Incremental, tải nhẹ, 2048 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T2500V Incremental, tải nhẹ, 2500 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26C31), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2T1000V1-2M Incremental, tải nhẹ, 1000 Pulses per Revolution, 6mm  đường kính trục, 38mm đường kính thân, 5VDC, Line Driver (Differential – 26LS31), IP50 (Dust Proof), 2 meter Cable, Tinned Ends, Mounting Screws included, Fiber coupling included
Encoder TRD-2TH100BF Incremental, tải nhẹ, 100 Pulses per Revolution, 8mm Hollow Shaft, 38mm đường kính thân, 12-24VDC, Push-Pull (Totem Pole), IP50 (Dust Proof), 1 meter Cable, Tinned Ends

One thought on “Đại lý phân phối Koyo

  1. Pingback: Đại lý encoder Koyo – Tự động hóa, thiết bị tự động hóa, thiết bị điện, đại lý plc, đại lý biến tần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *