Cầu dao bảo vệ 3RV28111CD10

Hãng sản xuất: Siemens