Cầu dao bảo vệ 3RV27110BD10

Hãng sản xuất: Siemens