Cầu dao bảo vệ 3RV27110AD10

Hãng sản xuất: Siemens