Cầu dao bảo vệ 3RV24214BA15

Hãng sản xuất: Siemens