Cầu dao bảo vệ 3RV24214AA20

Hãng sản xuất: Siemens