Cầu dao bảo vệ 3RV24214AA10

Hãng sản xuất: Siemens