Cầu dao bảo vệ 3RV24111JA15

Hãng sản xuất: Siemens