Cầu dao bảo vệ 3RV24110KA15

Hãng sản xuất: Siemens