Cầu dao bảo vệ 3RV24110JA20

Hãng sản xuất: Siemens