Cầu dao bảo vệ 3RV24110AA15

Hãng sản xuất: Siemens