Cầu dao bảo vệ 3RV23214NC10

Hãng sản xuất: Siemens