Cầu dao bảo vệ 3RV20214NA25

Hãng sản xuất: Siemens